Haz
16
Seydiler Tarihi
PDF Yazdır e-Posta

İÇEMİZ SEYDİLER TARİHİ:

Seydiler,ilimiz Kastamonu'nun tarihi kadar çok eski bir yerleşim yeri olduğu sanılmaktadır. (M.Ö.) 1300 yıllarında Etiler'in hakimiyetine geçtiği,(M.S.) 1309 yılına kadar çeşitli devletlerin egemenliğine girdiği ve bu tarihten sonra da Küre ve inebolu ile beraber Candaroğulları Beyliği sınırlar içersine alınması ile Seydiler'in de Candaroğulları Beyliği toprakları içersinde kaldığı değişik kaynaklardan öğrenilmiştir. (Kaynak:Kastamonu il Yıllğı) Seydilerin kuruluş tarihi,Seyyid-i Zülfikar Camii minaresinin Miladi 1112 yılında yapıldığı gözönüne alındığında en az 890 yıllık bir geçmişi olduğu bilinmektedir. Cumhuriyet Döneminden önce Seydiler'in yerleşim yeri olarak "ipek Yolu"olarak tabir edilen yol üzerinde bulunması nedeniyle Çayır Mahallesinde bulunan Seyyid-i Zülfikar Cami yanında kervansaraylar, deve hanları,hamamlar inşa edilmiştir. Kapaklı Pınar mevkiinde (Kaysan)çok eski tarihleri yansı tan hamam ve hanların mevcut olduğu görülmüş olup, yapılacak kazılarda geçmişe ait daha ayrıntılı ve somut bilgilerin elde edilebileceği umulmaktadır. Zaten bölgemizin değişik yerlerinde yapılan defini kazılarından elde edilen bilgilerdeydiler ilçesinin çok eski bir yerleşim yeri olduğunu teyid etmektedir. Karayolu taşımacılığı ilerleyip deniz yolu taşımacı lığı duraklayınca, İnebolu Limanı önemini yitirmiş, ipek Yolu da önemini kaybetmiştir. Burada inşa edilen kervansaraylar,deve hanları ve hamamlar zamanla kullanılmadığından yıpranarak yıkılmıştır.

seydiler
Hanlar,hamamlar ve kervansarayların cami ile beraber yapıldığı sanılmaktadır. Seydiler'in isminin de bu camiye adını veren,türbesi de ilçe merkezinde bulunan Seyyid-i Zülfikar isimli zattan geldiği rivayet edilmektedir. Kurtuluş Savaşı'nda eli silah tutanları n cephede olduğu sıralarda inebolu'ya çıkarılan silah ve cephanelerin Kastamonu üzerinden Ankara'ya ulaştırılmasında yaşlı erkeklerle kadınlarımızın da olağanüstü çalışmaları olmuş,tarihe geçmişlerdir. Bu tarihe malolan kadınlarımızdan biri de Seydiler'li Şehit Şerife Bacıdır. Şerife Bacı 1921 yılının çetin kış şartlarının hüküm sürdüğü Şubat ayında sırtında çocuğu,önünde kağnısı ile inebolu'dan Kastamonu'ya cephane taşırken, Kastamonu Kışlası önüne kadar gelmiş,mermileri ve çocuğu korumak uğruna donarak şehit olmuştur. Şeydiler Belediye Başkanlığı Cumhuriyetimizin 50.yılında (1973) belediye binası önüne Şehit Şerife Bacının Rölyefini yaptırmış ana caddeye de adını vererek Şerife Bacının ismini ölümsüzleştirmiştir. Şerife Bacı hem Seydiler'in hem Kastamonu halkının ve hem de Türk Milletinin kalbindeki yerini almıştır. Atatürk 23 Ağustos 1925 tarihinde Kastamonu'da Şapka inkılabını gerçekleştirdikten sonra 25 Ağustos günü İnebolu'ya geçerken Seydiler'e uğrayarak bir bardak ayran içmiş,Seydileri ve bütün Seydiler'lileri onurlandırmıştır.Her yıl 25 Ağustos günü Seydiler'de törenler yapılarak Atatürk'ün ilçeye gelişi kutlanır. Aynı gün Şeydiler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Kızılay Şubesince yapılan sünnet düğünü geleneksel hale gelmiştir. Cumhuriyet öncesi inebolu ilçesine bağlı olan Şeydiler,1926 yılında Küre'nin ilçe oluşu ile buraya bağlanmıştır.04.08.1944 tarih ve 4642 sayılı kanunla ilçe olan Devrekani'ye bağlanarak uzun süre bucak statüsünde idare edilmiştir. 1967 yılı nda belediye teşkilatı kurulan Şeydiler,20.05.1990 gün ve 3644 sayı lı kanunla ilçe olmuş ve 08.051991 tarihinde ilçe kaymakamı Osman TAŞTAN'nin göreve başlamasıyla Kastamonu ilinin 19. ilçesi olarakfaaliyate geçmiştir.

 


SEYDİLER'İN KURTULUŞ SAVAŞINDAKİ YERİ

Tüm Anadolu insanı gibi Şeydiler halkı da Osmanlı döneminde birçok savaşa katılmış Ve pek çok şehit vermiştir .Kurtuluş Savaş'ında en çok şehit veren illerimizden biri Kastamonudur.Seydiler halkı da Kurtuluş Savaşı sırasında kadını ve erkeği ile savaşmış,hemen hemen her köyden şehitler vermiş,gazilerini baştacı etmiş,unutulmaz kahramanlıklar göstermiştir.Erkekleri cephede çarpışan Seydiler'li kadınlar İnebolu'dan Ankara'ya cephane şevkinde görev almış;kağnı arabaları ile genç ihtiyar demeden çalışmışlardır. Bunlardan Karabattı (Karabahtının Reşide) ile Şehit Şerife Bacı binlerce kahraman kadınlarımızın birer sembolüdür.Hele Şerife Bacının öyküsü tarihe geçmiştir.

ATATÜRK SEYDİLER'DE

Atatürk Milli Mücadelede bu kadar çok hizmeti geçen ve çok şehit veren Kastamonuyu ;23 Ağustos 1925'te Şapka İnkılabını yaparak ödüllendirmiş ve ilk şapkayı burada giymiştir.25 Ağustos 1925'te Seydiler'e gelmiş, burada Ata'ya ve beraberindekilere ayran ikram edilmiştir.Her yıl 25 Ağustos'ta Seydiler'de törenler yapılır. Ata'nın ilk geliş yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanır. Aynı gün 1988 yılından bu tarafa sünnet şöleni düzenlenir.

Bu sayfanın görüntülenme sayısı: 5966