Haz
16
Uluslararası Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü
PDF Yazdır e-Posta

(İnebolu-Kastamonu-Çankırı-Ankara-Dumlupınar)

1918 yılı sonlarında Anadolu hem karadan hem denizden işgal kuvvetlerinin kuşatması ve saldırmasıyla karşı karşıya idi. Anadoluda işgale uğramamış, tek bölge Karadeniz. Anadolu'nun dışan açılabileceği tek güvenli yer ise Kastamonu - İnebolu I.imanı idi.

Türk toplumunun yaşayabilmesi, mücadelenin başarıya ulaşabilmesi İnebolu Limanından gelecek mühimmata bağlı idi. Bu sebeple İnebolu - Ankara arasındaki bu yol. Milli Mücadele için hayati bir önem taşıyordu. O dönemde güvenliği açısından tercih edilen bu yol, aslında ham. yağışlı havalarda çamurla kaplanan eski bir kervan yolu idi.

İnebolu' nun büyük tonajlı gemileri barındıracak büyük bir limanı yoku.

uluslar-arasi-Ataturk-ve-istiklal-yolu-yuruyusu

İnebolu açıklarına gemilerle gelen silah ve cephane, açıktan ve her türlü hava şartlarında kahraman denizciler tarafından kayıklarla İnebolu kıyılarına çıkartılıyordu. Bu malzemeler İnebolu ve Kastamonu kahraman kadınları, yaşlıları ve çocukları tarafından çok zor şartlarda

1918 yılı sonlarında Anadolu hem karadan hem denizden işgal kuvvetlerinin kuşatması ve saldırmasıyla karşı karşıya idi. Anadoluda işgale uğramamış, tek bölge Karadeniz. Anadolu'nun dışarı açılabileceği tek güvenli yer ise Kastamonu • inebolu Limanı idi.

Turk toplumunun yaşayabilmesi, mücadelenin başarıya ulaşabilmesi inebolu Limanından gelecek mühimmata bağlı idi. Bu sebeple inebolu - Ankara arasındaki bu yol, Milli Mücadele için hayati bir önem taşıyordu O donemde güvenliği açısından tercih edilen bu yol. aslında ham. yağışlı havalarda çamurla kaplanan eski bu kervan yolu idi.

inebolu'nun büyük tonajlı gemileri

Anadolu'nun eli silah tutan erkekleri cephelerde düşmana karşı çarpışıyorlardı. Bu güzergahta yol alan nakliye kollarının ortak nitelikleri, cephe gerisinde kalan çocuk, kadın ve yaşlılardan oluşması idi.

işte bu sebeplerden. İnebolu'dan Ankara'ya uzanan bu zorlu yola «İSTİKLÂL YOLU» denilmektedir.

kadi-salih-reis

İstiklal yolu kahramanları

"İstiklâl yolundan zor şartlardaAnadolu 'ya silah ve cephane taşıyan yüzlerce isimsiz kahraman geçmiştir.Şerife Bacılar,Halime ÇavuşlarHamama KadıSalih Reisler ve niceleri. İnsanüstü çabalarlabu göreviyerine getirip Türkiye Cumhuriyeti' in kurulmasından önemli görevler üstlenmişlerdir."

İnebolulu Hamamcı Kadı Salih Reis

 

13 Haziran 1921'deİnebolu kıyılarında yaklaşık biryıldır suren telaşın bir yenisidaha yaşanıyordu. Kayıklar açıkta cephane yüklü sandıklan kayıklar kıyıya yanaşmış cephane yüklü mermisi omuzladı.

Kadı Salih Reisi izliyordu. Muhittin

amacıyla Salih Reisin yanına geldi ve Dede ver de ben taşıyayım dedi.

Sırtındaki mermiyi zorla taşıyan Salih Reis başım bile kaldırmadan: Bana yardımı bırak.Düşman gemileri geliyor. Git bir sandık cephanede sen omuzla!" diyerek farkında olmadan Paşa yı tersledi ve mermiyi vermedi Bu diyalogdan sonra etraftakiler Paşa nın kızdığını düşünürken Muhittin Paşa: * Bu millet ölmez.Bu millet esir olmaz/dedi.

 

 

  İstiklal Yolu - Coğrafi Konumu

istiklâl Yolu İnebolu limanından başlayarak Küre. Seydiler .Kastamonu üzerinden Ankara' ya uzanan toplam 340 km' lik bir yoldur. İstiklal yolunun İnebolu Kastamonu arası Kastamonu ü sınırlan içerisindeki 95 km'lik bölümü Kastamonu Valiliği tarafından işaretlenerekyürüyüş yolu olarak düzenlenmiştir.Tarih kültür ve doğanın iç İçeolduğu İstiklâlyolunda tracking için son derece elverişli parkurlar vardır.Dört mevsimaynı güzelliğiolan yolda yürüyüş içın.ilkbahar ve sonbahar aylarıtavsiye edilir. Yol boyunca kamp kurulabilecek alanlar su kaynaklan vardır. Ayrıcayolun birçok noktasında fotoğraf çekimiyapılabilecek panoramik noktalar bulunmaktadır.

 

 

 

Konaklanabilecek Yerler

Istiklal yolunda geçmişte 10-15 km' de bir han yer almakta idi.Ama günümüzde sadece Ecevit Han hizmet vermeye devam ediyor. Kastamonu Valiliği tarafından orjinaline kısmen sadık kalınarak inşa edilen Ecevit Han Kastamonuya 55 km uzaklıkta. Yürüyüş sırasında Ecevit Handa konaklanabileceği gibi Ecevit Han mevkiinde kamp yapılabilecek yerlerde vardır.
Kastamonu'ya 23 km. uzaklıkta Seydiler İlçesi halkacılar mevkiinde su kaynaklan bulunan kamp alanları vardır. İnebolu ya yaklaşık 30 km mesafede Çuha Doruğu geçidinde kamp için uygun alanlar bulunmaktadır.995 m yükseklikte olan geçit panoramik olarak görülmeye değer manzaralar sahiptir

konaklanacak-yerler

Bu sayfanın görüntülenme sayısı: 5233